Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

REKRUTACJA 2019/2020

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. prowadzi naukę gry na instrumentach w dwóch cyklach:

 • Sześcioletnim - dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat;
 • Czteroletnim - dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat.

Nauka w cyklu sześcioletnim obejmuje następujące instrumenty:

 • akordeon,
 • fagot,
 • flet,
 • fortepian,
 • gitara,
 • klarnet,
 • perkusja,
 • saksofon,
 • skrzypce,
 • trąbka,
 • wiolonczela

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat wymagane jest dołączenie przez rodziców do wniosku o przyjęcie opinii z poradni psychologicznopedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Nauka w cyklu czteroletnim obejmuje następujące instrumenty:

 • akordeon,
 • fagot,
 • flet,
 • gitara,
 • klarnet,
 • kontrabas,
 • perkusja,
 • saksofon,
 • skrzypce
 • trąbka,
 • wiolonczela

Badanie przydatności kandydatów do nauki, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz egzamin kwalifikacyjny kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza odbędzie się w dniach:

 • 10 i 17 czerwca 2019 r. od godz. 16:00 – jeden dzień do wyboru i uzgodnienia w sekretariacie szkoły.  
 • Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu badania lub egzaminu, po ówczesnym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Kandydaci do klasy wyższej niż pierwsza, na egzaminie kwalifikacyjnym zobowiązani są wykonać przygotowany program – gamę, etiudę i utwór oraz odpowiedzieć na pytania komisji z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych, mające na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do dnia rozmów kwalifikacyjnych, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia oraz informacji o sposobach badania lub tematyce egzaminu kwalifikacyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela dyrekcja szkoły – plan dyżurów dyrekcji znajduje się w zakładce „O szkole”.

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie do jednego dnia poprzedzającego termin badania lub egzaminu. 

Niezbędne załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły:

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 6 lat). 

 

Druk wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły muzycznej znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja” oraz w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami odbędzie się postępowanie uzupełniające, w terminie od 26 - 31 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin rekrutacji

Druk wniosku

 

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...