Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 


 
 

REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Muzyczna I stopnia im. W.J. Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. prowadzi zajęcia w cyklach:

 • Sześcioletnim - dla kandydatów w wieku od 5 do 10 lat;
 • Czteroletnim - dla kandydatów w wieku od 8 do 16 lat.

 

Nauka w cyklu sześcioletnim obejmuje następujące instrumenty:

 • fortepian,
 • akordeon,
 • skrzypce,
 • wiolonczela,
 • gitara,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • flet,
 • fagot,
 • trąbka,
 • perkusja. 

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat wymagane jest dołączenie przez rodziców do wniosku o przyjęcie opinii z poradni psychologicznopedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Nauka w cyklu czteroletnim obejmuje następujące instrumenty:

 • flet,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • fagot,
 • trąbka,
 • akordeon,
 • perkusja,
 • wiolonczela,
 • kontrabas,
 • gitara.

 

Badanie przydatności kandydatów do nauki, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz egzamin kwalifikacyjny kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza odbędzie się w dniach:

 • 18 i 19 czerwca 2018r. od godz. 16:00 kandydaci do cyklu sześcioletniego i czteroletniego.
 • 19 czerwca 2018r. od godz. 16:00 – egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza

 

Istnieje możliwość zmiany terminu badania, po ówczesnym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

Kandydaci do klasy wyższej  niż pierwsza na egzaminie kwalifikacyjnym zobowiązani są wykonać przygotowany program – gamę, etiudę i utwór.

 

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do dnia rozmów kwalifikacyjnych, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia oraz informacji o sposobach badania lub tematyce egzaminu kwalifikacyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela dyrektor szkoły – plan dyżurów dyrektora znajduje się w zakładce „O szkole”.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie od marca do 18 czerwca 2018r.

 

Niezbędne Załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów zdających do klasy wyższych niż pierwsza);
 • opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 6 lat). 

 

Druk wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły muzycznej znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTACJA DO SZKOŁY” oraz w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami odbędzie się postępowanie uzupełniające, w terminie od 27-31 sierpnia 2018r.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...