Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Ogłoszenie Stowarzyszenia „Teatralna 8”

FORTEPIAN DLA SZKOŁY

 

Ogłoszona w roku 2013 akcja zbiórki funduszy

na zakup fortepianu zakończona pomyślnie!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia

„Teatralna 8”

kupiło Fortepian marki Kawai.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom,

którzy w tak dużym stopniu wsparli finansowo nasze działania.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane zrozumienie i życzliwość. 

 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Teatralna 8”

Izabela Serpina

 

II Ogólnopolski Konkurs Improwizacji Jazzowej

Otwarty Konkursu Ofert Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

 

 

Z radością informujemy, iż projekt  Stowarzyszenia „Teatralna 8” pod nazwą

II Ogólnopolski Konkurs Improwizacji Jazzowej

- Gorzów Przystań 2014r.”

aplikowany do zadania „Niszowe inicjatywy kulturalne nawiązujące do marki „Gorzów. Przystań” zyskał akceptację komisji konkursowej w wyniku której Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznał nam dofinansowanie w kwocie 10120zł.

Projekt będzie realizowany we współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8 oraz Jazz Clubem „Pod Filarami”.

 

„Komisja dysponowała kwotą 500.000,00 zł. Zaproponowała dofinansowane 37 ofert jako zadania publiczne w 2014 roku, na łączną kwotę 367.080,00 zł, w tym:

 a)   Niszowe inicjatywy kulturalne, nawiązujące do marki Gorzów. Przystań – 7 zadań;

b)    Edukacja kulturalna różnych grup wiekowych – 11 zadań;

c)    Wydarzenia w ramach Roku Dialogu Pokoleń – 11 zadań;

d)    Przedsięwzięcia wielokulturowe – 5 zadań;

e)    Działania ukazujące Gorzów jako „miasto dwóch historii” – 3 zadania.

 

W tym roku złożono 83 oferty. Komisja odrzuciła 46 ofert, w tym 22 z powodu niespełnienia wymogów formalnych oraz 24 oferty z powodów merytorycznych. Komisja analizowała cele proponowanych zadań, dostępność dla mieszkańców Gorzowa, zasadność kosztów projektów oraz konfrontowała je z ofertą kulturalną gorzowskich instytucji kultury.”

                                              

Źródło:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/180/248/Wyniki_konkursu_na_zadania_w_kulturze_2014r/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/693_wyniki_konkursu_Kultura_2014.pdf

 

Autor projektu

Izabela Serpina

 
 

ODLICZENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO

ODLICZENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO

 

Szanowni Państwo!

Od dochodu w rozliczeniu rocznym (PIT) można odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I st. „Teatralna 8”

„Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym  jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof.

Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.”

Działające przy szkole Stowarzyszenie „Teatralna 8” realizuje wymagane cele i zdania publiczne:

art. 4.1 ustawy Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w  zakresie:   

  • pkt 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • pkt 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Aby odliczyć darowiznę, należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia a w tytule wpisać „darowizna”.

 

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia
  • oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Meloman Roku

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Gorzowie Wlkp.
„Teatralna 8”

 ogłasza konkurs

 dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie

pod nazwą:

 

 „MELOMAN ROKU”

 

Melomanem roku zostanie osoba i klasa, która uczestniczyła w roku szkolnym 2013/2014 w największej ilości wydarzeń muzycznych na terenie całego kraju.

Wydarzenia muzyczne objęte niniejszym konkursem:

  • koncerty w filharmoniach, ośrodkach kultury, klubach, kościołach, szkołach, bibliotekach oraz innych salach koncertowych
  • przedstawienia operowe,  operetkowe, musicale
  • koncerty w ramach konkursów, przeglądów i przesłuchań
  • festiwale i warsztaty muzyczne

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

I kategoria – osoba indywidualna 

II kategoria  – klasa

 

Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od września 2013r do czerwca 2014r zebrać potwierdzenia udziału w charakterze słuchacza w imprezach muzycznych i przedstawić komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2014r.

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy składać u swoich nauczycieli wychowawców

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 czerwca 2014r.

 

Na uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród zaprosimy wszystkich uczestników indywidualnie.

Ogólnopolski Konkurs Improwizacji

Szanowni Państwo, informujemy, iż 18 października w Szkole Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. „Teatralna 8”, przy współudziale Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Klubu Jazzowego „Pod Filarami”.

Środki na przeprowadzenie konkursu oraz imprez towarzyszących pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz od Stowarzyszenia „Teatralna 8”.

Serdecznie zapraszamy – piątek 18 października godz.11.00 – 19.30 sala kameralna szkoły muzycznej przy ul. Teatralnej 8

Prezes Stowarzyszenia „Teatralna 8”

 

Izabela Serpina

 

 

 

 

 

 


Ogólnopolski Konkurs Jazzowy

Z radością informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. "Teatralna 8" uzyskało dofinansowanie na realizację Ogólnopolskiego Konkursu Jazzowego dla uczniów szkół muzycznych.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w dziedzinie promocji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013 wzięło udział 61 organizacji, które złożyły 76 ofert.

Decyzją Zarządu Województwa dotacje przyznano 12 organizacjom.
 
 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Teatralna 8

W środę, 27 lutego 2013 r. o godz. 18.00

w sali kameralnej szkoły muzycznej

odbędzie się

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Teatralna 8

W zaproponowanym porządku zebrania, będzie m.in. dyskusja z udziałem dyrektora szkoły nad planami wspierania działalności szkoły muzycznej w roku 2013 a także sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z przeprowadzonych działań w roku 2012.