SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
im. Władysława Jana Ciesielskiego
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 8

 

 

tel./fax 95 735 24 89

Aktualności
miesiąc:

KOMUNIKATY

data dodania: 2019/04/17

KOMUNIKATY

 

 

Nauczanie na odległość

 

Komunikat dyrektora szkoły

 

Szanowni Państwo, stosując się do najnowszych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że nauczanie na odległość jest przedłużone do 7 czerwca br.

Wszelkie informacje o zajęciach dla klas I-III lub o konsultacjach z nauczycielami nie dotyczą szkoły tego typu jak nasza. Dotyczą one ogólnokształcących szkół muzycznych i szkół oświatowych.


W bieżącym roku szkolnym nie będzie egzaminów promocyjnych i końcowych. Oceny roczne i końcowe (te, które pojawią się na świadectwach) będą wystawiane przez nauczycieli prowadzących z uczniem dane zajęcia, w terminie do 20 czerwca 2020 r. 


Rodzice uczniów ostatnich klas, których dzieci planują przystąpić do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia, mogą złożyć, drogą mailową, wniosek do dyrektora szkoły o udostępnienie sal,  instrumentów lub sprzętu, w celu przygotowania się do tej rekrutacji. 


Powyższe regulacje znajdują się w Zarządzeniu dyrektora szkoły, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły. 


Z pozdrowieniami 

Izabela Serpina

 

   

Zajęcia z wykorzystaniem komunikatora Skype
prowadzone przez p. Jolantę Kępka

 

Linki dla grup dla zdalnego połączenia z uczniami:

 

kl 1 C.6: https://join.skype.com/jhx5R0cHWVDU

kl 2 C.6 gr. a: https://join.skype.com/odXe10syBwrj

kl 2 C.6 gr. b: https://join.skype.com/ibYEYHgTz9HT

kl 3 C.6 gr. a:  https://join.skype.com/fPv7ne59NtXK

kl 3 C.6 gr. b: https://join.skype.com/gLCyf7Z203hP

 

Zajęcia z p. Pauliną Szuszkiewicz i p. Tomaszem Cichockim ustalamy poprzez Skype′a.

Nazwy użytkowników:

Paulina Szuszkiewicz PSM

Tomasz Cichocki PSM

 

W sprawie zajęć zdalnych

z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

z p. Eugeniuszem Dombrowskim

należy kontaktować się poprzez e-mail:

eugeniusz1407@gmail.com

 


 

Zalecenia dla uczniów na czas zawieszenia zajęć:

dla klasy I C.6

dla klasy III C.4

dla klasy IV C.4 

Szanowni Rodzice

 

Zgodnie z zaleceniami MEN, od środy 25 marca br. rozpoczynamy w szkole zdalne nauczanie.

Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem komunikatorów, aplikacji i poczty elektronicznej. Nauczyciele przedmiotu głównego powiadomią Państwa o szczegółach organizacji nauczania na odległość. 

Zachęcam do komunikowania się z nauczycielami szkoły.

W razie trudności proszę o kontakt ze mną, pod numerem telefonu szkoły 95 7352489. 

W tym trudnym okresie proszę o mobilizację, ale zapewniam, że będziemy Państwa wspierali, pełni wyrozumiałości i troski o każdego naszego ucznia. 

Życzę zdrowia i wytrwałości.

Izabela Serpina 

dyrektor szkoły

 


 

 


 

 

 

Szanowni Państwo

 

Informuję, że od 01 stycznia 2020 roku

organem prowadzącym naszą szkołę jest

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły

prowadzone są przez

Departament Szkolnictwa Artystycznego

i Edukacji Kulturalnej

oraz Centrum Edukacji Artystycznej

z siedzibami w Warszawie

 

Dyrektor szkoły

 


 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia „TEATRALNA 8”

data dodania: 2020/02/04

SZANOWNI RODZICE

 

Przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia „TEATRALNA 8”.

 

Celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie statutowej działalności szkoły muzycznej, w tym zakup instrumentów muzycznych i pomocy naukowych, zakup nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, finansowanie wyjazdów uczniów na warsztaty konkursy i wycieczki szkolne, wspieranie uczniów utalentowanych.

 

Zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie finansowe z którego skorzystają obecni uczniowie i przyszłe pokolenia dzieci i młodzieży.

 

Propozycja opłaty: roczna 300 zł lub w ratach po 150 zł na semestr, lub co miesiąc 30 zł. Bądź według uznania.

 

Nr konta 79 1050 1911 1000 0090 3069 4757

 

W tytule prosimy wpisać: Darowizna oraz imię i nazwisko dziecka.

 

Serdecznie dziękujemy!

 


strona 1/1

Adresy innych stron zawarte w tekście: